Everpure QC4 + THM 1 och THM 2

Everpure QC4 + THM 1 och THM 2

Färdigt installationspaket

Vad är Trihalometaner (THM)?

Ända sedan början av 1900-talet har man tillsatt klor i dricksvattnet, och trott att det är absolut ofarligt för användaren. År 1974 kunde man dock konstatera att vattnet kan innehålla kloroform. Kloroform är ett cancerframkallande ämne, som orsakat bland annat lever- och njurtumörer hos försöksdjur. Ämnet är dock inte mutagent, vilket betyder att det är osannolikt att det ensamt skulle vara cancerframkallande i dricksvatten. Kloroform anses vara en promotor till cancer, vilket betyder att den främjar utvecklingen av en redan existerande tumör. Man känner inte till promotionseffekten av kloroformhalter i dricksvatten.

BESKRIVNING

  • 2 st QC4 filterbehållare ihopkopplade
  • THM 1 filter
  • THM 2 filter

PRIS: 504,00€ + moms