Filterbehållare RT-9

Filterbehållare RT-9

Innehåller 959-PM filter

Tack vare sin stora kapacitet passar filtret till exempelvis bondgårdar och olika vårdanstalter för att rengöra råvattnet.

Kan installeras i hela husets ledningsvatten (kallt vatten). Vid installation av filter innan varmvattenboiler filtreras också varmvattnet.

BEKSRIVNING (959-PM filter)

  • Kapacitet: ca 15 000 liter
  • Flöde: 1104 liter/min
  • Maximalt tryck: 8,6 bar
  • Maximal inflödesvattentemperatur: 37,8 °C
  • In-utgång: 1/2″
  • Vikt: 2,4 kg

PRIS: 815,00€ + moms