SS-10 ScaleStick för kalkborttagning

EVERPURE SS-10 ScaleStick för kalkborttagning

Hushållsvatten och hälsorisker

Tillgång till rent och säkert vatten är inte ett problem i Finland. Det finns alltid tillgång till gott, doftfritt, smakfritt och färglöst dricksvatten, rakt från kranen. Ett gott dricksvatten innehåller även nyttiga mineraler i rätt proportioner.

Det kanske inte alltid lönar sig att blint lita på sina sinnen. Vattnet kan nämligen innehålla skadliga kemikalier eller låga halter av skadliga mikrober som inte går att utskilja med våra sinnen, påpekar professor Terttu Vartiainen från Folkhälsoinstitutet. Hon talade kring ämnet vid ”Vatten och Hälsa”-seminariet.

I Finland förekommer årligen ett antal vattenburna epidemier, vilka orsakas av virus och bakterier. De främsta orsakerna till epidemier är norovirus och kampylobakterier.

Kemiska säkerhetsrisker orsakas främst av naturligt förekommande ämnen som arsenik, uran, radon och fluorider. Dessa förekommer lokalt, och stora regionala variationer kan ses. Både arsenik och radon kan orsaka förhöjd risk för cancer. Uran är skadligt för njurarna, dessutom är det mutagent. Stora mängder fluorider orsakar i sin tur skada för benstommen.

Granska borrbrunnen

Konsumenter utsätts för dessa föroreningar främst via vatten från borrbrunnar.

– Det bästa sättet att undvika kemiska risker i vattnet är att låta undersöka den egna borrbrunnen minst en gång. En granskning är på sin plats framför allt om det finns små barn i familjen i och med att barnen utsätts för vatten långvarigt, råder professor Vartiainen.

Även vid desinficering av dricksvattnet bildas biprodukter, som kan orsaka en förhöjd cancerrisk. Enligt Vartiainen har riskerna trots allt minskat i Finland de senaste årtiondena till den grad, att de nästan eliminerats.

Vartiainen betonar att den finländska konsumenten fortsättningsvis kan njuta av sitt dricksvatten utan större bekymmer.

De risker som härrör sig till vatten sköts administrativt. På den enskilde konsumentens ansvar faller endast att granska sin egen borrbrunn, om en sådan finns.

Mer info: www.syke.fi

Kontrollering och rengöring

Det kan samlas orenheter och till och med små stenar i kranens strålsamlare. Munstycket bör därför rengöras regelbundet. Förfiltrering av vattnet håller även strålsamlarna och de övriga delarna rena och ökar deras driftssäkerhet. Till exempel att diskmaskinens vattenventiler inte börjar läcka på grund av orenheter som hamnat i systemet.

BESKRIVNING

  • Används vid höga halter av kalk i vattnet
  • Rekommenderas att installera efter förfiltrering

PRIS: 105,00€ + moms