Automatiskt filter ARS 250

Automatiskt filter ARS 250

Passar utmärkt för egnahemshus/villor, där det finns en borr-, ring- eller källbrunn.

Installeras genast efter pumpen.

OBS! Ej för borttagning av bakterier.

Borttagning av järn

Järn och mangan är de vanligaste problemen i vårt brunnsvatten. Även om järn och mangan inte är direkt skadliga för hälsan, är de trots allt grundämnen som är skadliga för normalt vattenbruk. Järn orsakar bruna missfärgningar i kakel, wc-stolar och övriga sanitetsartiklar.

Borttagning av mangan

Mangan orsakar små svarta prickar i vittvätt och kan också skapa en oljig hinna på vattenytan. Dessutom kan ovan nämnda grundämnen orsaka avlagringar i rörledningar, som i sig kan orsaka hälsoproblem på längre sikt.

Borttagning av svavelväte

Förutom järn och mangan har djupa borrbrunnar ofta problem med svavelväte, det vill säga vattnet luktar ruttet ägg, och vattnets PH-värde kan vara lågt. ARS-filtren tar bort svavelväte kemikaliefritt med naturlig luftning. Samtidigt stiger vattnets PH till en normal nivå.

Funktion

Orwa ARS-filtrens funktion baseras enbart på användning av luft (syre) och rätt slags filtreringsmassa. Luftaren, som installeras innan tryckbehållaren, inleder processen med att oxidera järn och mangan. Samtidigt stiger vattnets PH-värde och svavelväte avlägsnas. Den egentliga filtreringen av järn och mangan sker efter tryckbehållaren i filterbehållaren, som innehåller specialfiltermassa och sand. Den oxiderade järn- och manganhaltiga bottensatsen samlas i en behållare, och sköljs automatiskt bort i avloppet var tredje dag.

Utrymmesbehov

  • Höjd: 1600 mm
  • Djup: 250 mm

Modell: Orwa ARS 250
Tillverkare: BWT Separtec Oy

Valet av den massa och mängden massa som ska användas görs på basen av vattenprover. Vattenprover kan ni låta göra via er hemkommuns livsmedelsinspektör.

PRIS: 2540,00€ + moms