Permo Source omvänd osmos-anläggning

Permo Source omvänd osmos-anläggning

Med Permo Source osmosanläggningen kan man avlägsna många olika föroreningar från vattnet, så som: fluorid, nitrater, nitriter och salt. Anläggningen använder sig av en ny teknik, med vilken produktionen av rent vatten är högre jämfört med traditionella vattenreningsanläggningar.

Kan installeras till exempel under diskbänken. Kan användas med separat kran, som ingår i leveransen.

Funktionssätt

Omvänd osmos (RO) är en membranteknik, där man tvingar vattnet genom ett RO-membran med hårt tryck. Samtidigt filterar membranet vattnet så att endast rent vatten kan tränga igenom membranet. Nästan 95 % av de vattenlösliga salterna avlägsnas från vattnet. Membranets porer är så små, att inte ens mikroorganismer så som bakterier och pyrogener kan tränga igenom dem.

Resultat

Kvaliteten på det filtrerade vattnet beror på råvattnets kvalitet och tryck. Ju bättre kvalitet på råvattnet, desto bättre kvalitet även på det filtrerade vattnet. Råvattnets temperatur och tryck påverkar anläggningens resultat: då vattnet är kallt eller när trycker är för lågt, försämras anläggningens resultat.

Service

Anläggningens förfilter byts en gång i året och RO-membranet vart tredje år. I övrigt behövs ingen annan service.

Med Permo Source omvänd osmos-anläggningen kan man avlägsna följande föroreningar från vattnet:

TFC%TFC%
klorider90-95bly93-98
fosfat93-98silver93-98
arsenik+593-98krom88-96
bakterier99zink93-98
mikroorganismer99nickel93-98
asbest99,9koppar93-98
DDT98aluminium93-98
pesticider99natrium90-95
bensen99fluorid90-95
xylen99nitrat85
toluen99

Teknisk information

 • Kapacitet*: 160 – 220 liter/dygn (2 – 4 liter/h)
 • Filterelement: 5 st
 • Råvattentryck: 2,5 – 6 bar
 • Råvattnets temperatur: 5 – 40 °C
 • Råvattnets järn: mg/l < 0,1
 • Råvattnets mangan: mg/l < 0,05
 • Råvattnets bakterier: under givna gränsvärden
 • Råvattnets salthalt: < 2000 mg/l
 • Längd: 440 mm
 • Höjd: 402 mm
 • Djup: 240 mm
 • Vikt: 20 kg
 • Tillverkningsland: Frankrike

* 20 °C 4 bar

Ladda broschyr

PRIS: 796,00€ + moms

Bytesfilter (bytes årligen)

PRIS: 114,00€ + moms

RO-membran (bytes var tredje år)

PRIS: 180,00€ + moms