Everpure THM 2

Everpure THM 2

Används helst ihopkopplade: THM1 och THM2.

Lämpar sig endast för installation vid användning av skild vattenkran på grund av ett lägre flöde.

För första installation behövs en filterbehållare, antingen QL-2 eller QL-3.
Se även färdig installationspaket.

Vad är Trihalometaner (THM)?

Ända sedan början av 1900-talet har man tillsatt klor i dricksvattnet, och trott att det är absolut ofarligt för användaren. År 1974 kunde man dock konstatera att vattnet kan innehålla kloroform. Kloroform är ett cancerframkallande ämne, som orsakat bland annat lever- och njurtumörer hos försöksdjur. Ämnet är dock inte mutagent, vilket betyder att det är osannolikt att det ensamt skulle vara cancerframkallande i dricksvatten. Kloroform anses vara en promotor till cancer, vilket betyder att den främjar utvecklingen av en redan existerande tumör. Man känner inte till promotionseffekten av kloroformhalter i dricksvatten.

BESKRIVNING

 • Minskar klorsmak och lukt
 • Minskar partiklar och asbest
 • Filtreringsnoggranhnet: 0,5 micron
 • Kapacitet: ca 2600 liter
 • Flödeshastighet: 1,9 liter/min
 • Arbetstryck: 0,7 – 8,6 bar
 • Temperatur: 2 – 38 °C
 • Ingångens storlek: 3/8″
 • Längd: 36,83 cm
 • Diameter: 8,26 cm
 • Certifikat: NSF42, NSF53

PRIS: 99,50€ + moms